Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

WJCS Gaming indgår under West Jysk Computer Service APS

CVR: 42326224

Ortenvej 120

6800 Varde

info@wjcs.dk

+45 42 51 15 42

Betaling

www.wjcsgaming.dk og www.wjcs.dk er det muligt at betale på følgende måder:

Visa, Maestro, MasterCard

Pengene trækkes først fra din konto, når vi har afsendt ordren.

Alle priserne er i danske kroner, inkl. Moms.

Levering

WJCS Gaming tilbyder levering via PostNord til Danmark, og leveringstiden vil normalvis være 2-5 hverdage.

Prisen på fragt vil fremgå ved bestilling, og vil som udgangspunkt være 45 kr. for levering til pakkeshop, 57 kr. ved levering til dør, og ved køb over 1000 kr. vil fragten være gratis.

Derudover kan pakken afhentes hos

West Jysk Computer Service, Ortenvej 120, 6800 Varde

Fortrydelsesret

14 dages fortrydelsesret

Som forbruger i forbrugerkøb har du 14-dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende af erhvervsdrivende. Fortrydelsesretten gælder kun for 1) aftaler indgået ved fjernsalg og 2) aftaler indgået udenfor West Jysk Computer Services forretningssted.

Med fortrydelsesretten har du ikke ubetinget ret til at få det fulde beløb retur for varen. Hvis varen er blevet håndteret på en sådan måde, at den ikke har nogen værdi, vil du ikke have krav på at få købesummen retur. Varen må kun være brugt i samme grad, som er accepteret inden købet i en almindelig fysisk butik, for at kunne få den fulde købssum retur. Derfor skal du inden du sender en vare retur gøre dig klart, om en almindelig butik ville acceptere den benyttelse som varen har været udsat for. Altså har du ret til at se varen an og afprøve visse funktioner. Såfremt varen har været brugt i en længerevarende periode eller i det hele taget viser tegn på slid, kan returbeløbet nedsættes.

Det er muligt at fortryde dele af et samlet køb.

Bemærk, at ved levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, gælder fortrydelsesretten ikke. Herunder spilkoder, licensnøgler og lignende der sendes via e-mail, SMS eller lignende leveringsform.

Udgifterne for forsendelse ved fortrydelse betales af forbrugeren.

Udnyttelse af fortrydelsesret

Hvis du ønsker at gøre brug af din 14-dages fortrydelsesret, skal du give os meddelelse herom senest 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget varen. Meddelelsen skal gives i form at en utvetydig erklæring på e-mail til info@wjcs.dk. Altså er det ikke nok at du giver meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten over telefonen.

Ønsker du at benytte din fortrydelsesret og indlevere på West Jysk Computer Services fysiske adresse, kan du også gøre dette. WJCS Gaming og West Jysk Computer Service gør opmærksom på at der ikke udbetales kontanter, men via bankoverførsel, når varen er beset og testet af vores tekniske afdeling.

Standardfortrydelsesformular

Standardfortrydelsesformular:

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til West Jysk Computer Service, Søndergade 6, 6800, info@wjcs.dk

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

 • Ordrenummer
 • Bestilt den (*)/Modtaget den (*)
 • Forbrugerens fulde navn
 • Forbrugerens adresse
 • Forbrugerens underskrift
 • Dato

Returnering af varer købt hos WJCS Gaming

Returadressen er følgende:

West Jysk Computer Service

Ortenvej 120

6800 Varde

Danmark

Pakken skal mærkes ”Fortrydelsesret” og vedlægges en kopi af købsfakturaen som dokumentation for, at varen er købt hos West Jysk Computer Service. Beløbet returneres via samme betalingsform, som du har benyttet til den oprindelige transaktion, medmindre du har accepteret noget andet.

Bemærk, at varer der returneres på efterkrav eller sendes uden porto, nægtes modtaget af West Jysk Computer Service. Pakker der sendes uden omdeling, hentes ikke.

Du kan også indlevere varen til West Jysk Computer Service, på Søndergade 6, 6800 Varde.

Vilkår for tilbagelevering af varen

Udgifterne forbundet med tilbagelevering af varen ved brug af fortrydelsesret påhviler dig som forbruger. Eventuelle omkostninger West Jysk Computer Service måtte pådrage sig ved din nægtelse af varens levering vil blive modregnet i det beløb West Jysk Computer Service krediterer i forbindelse med varens tilbagelevering til West Jysk Computer Service.

Undtagelser til fortrydelsesretten

Efter Forbrugeraftaleloven finder fortrydelsesretten ikke anvendelse på 1) aftaler hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for West Jysk Computer Services forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr., 2) udførte ikkefinansielle tjenesteydelser hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med din forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført, 3) levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået tydeligt personligt præg, 4) levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, 5) levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen, 6) levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen, 7) aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, som du på forhånd udtrykkeligt har anmodet om, 8) levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på og 9) levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium.

Fortrydelsesrettens bortfald

For at kunne benytte fortrydelsesretten skal varen være afsendt til West Jysk Computer Services adresse på Ortenvej 120, 6800 Varde senest 14 dage efter, at vi har modtaget en utvetydig erklæring om, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten.

Forringelse af varens værdi

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på. Med andre ord, du kan prøve varen på samme måde som hvis du prøvede varen i en butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Ved handelsmæssig værdi skal forstås den pris, sammenlignelige varer sælges til brugt mellem erhvervsdrivende. Eksempler på en sådan brug der går ud over hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, kan være:

 • Opstart og installation af computer
 • Montering og installering af interne hardware moduler

Såfremt varen har været monteret, installeret og/eller taget i brug, forbeholder West Jysk Computer Service sig ret til at nedsætte tilbagebetalingsbeløbet med et beløb, der svarer til forringelsen af varens værdi.

Varen skal returneres i original emballage ved anvendelse af fortrydelsesretten. Oftest medfører manglende original emballage en værdiforringelse, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af WJCS Gaming vil blive krediteret et mindre beløb, svarende til forringelsen.

Bemærk, at der ved montering af PC-systemer sammensat efter kundens ønsker er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde.

Bemærk, at fortrydelsesretten ikke gælder ved levering af digitalt indhold og lignende, der ikke leveres på varigt fysisk medium. Fortrydelsesretten bortfalder desuden, så snart plomberingen er brudt på plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware.

Bemærk, at hvis dit produkt leveres med tilhørende software, så vil du ved brug af din 14 dages fortrydelsesret kun få det fulde beløb tilbagebetalt, hvis softwarekoden ikke er blevet afsløret, åbnet eller på anden måde viser tegn på at være brugt. Ellers forbeholder vi os retten til at fratrække værdien af softwaren i det tilbageførte beløb.

Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten

Alle produkter, der returneres til WJCS Gaming, skal være forsvarligt indpakkede. Ved forsendelse af CPU, RAM, harddiske eller andre delikate produkter, skal varen tilbageleveres i en kasse eller lignende. Produkter, der modtages i antistatisk materiale, skal returneres i tilsvarende antistatisk materiale.

Varer, der konfigureres eller indstilles på din foranledning, skal nulstilles til fabriksindstillinger, såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten mod nedsat værdi pga. brug. Det betyder, f.eks. at Microsoft konto skal slettes fra Microsoft produkter.

Som forbruger bærer du risikoen for varens forringelse eller undergang inden levering til West Jysk Computer Service er sket, og mangelfuld emballering kan medføre, at rettighederne bortfalder.

Hvis du senere fortryder udnyttelse af fortrydelsesretten, hæfter du for eventuelle omkostninger West Jysk Computer Service måtte have pådraget sig, herunder, men ikke begrænset til, undersøgelsesgebyr, returfragt og arbejdstid i forbindelse med undersøgelse af varen.

Ved aktivering af en licens accepterer du, at fortrydelsesretten bortfalder.

Reklamationsret

Reklamationsret

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.

Hvis varen mod forventning skulle gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne uden vederlag på vores eller producentens værksted.

Skyldes skaden betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er denne ikke dækket af reklamationsretten. Herunder også ændring af tilført strømstyring til enhver relevant komponent.

Reklamationsretten dækker ikke fejl på produkter, som skyldes installeret tredjepartssoftware. Derfor, test altid om fejlen kan skyldes programmer, drivere eller andet som ikke var installeret på produktet oprindeligt. WJCS Gaming tester alle maskiner ved at genskabe dens oprindelige konfiguration, og hvis de herefter testes fejlfri, vil fejlsøgningen beregnes med 350 kr. inkl. Moms.

Vedrørende reklamationer henvises der i øvrigt til Købelovens § 78, for fremgangsmåden.

Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation vedrørende fejl og mangler skal meddeles til West Jysk Computer Service inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Vi opfordrer til at du opretter en sag, ved at kontakte WJCS Gaming på info@wjcsgaming.dk, og derudover beskrive problemet, og hvad der skete forud for fejlen. Derudover skal du oplyse dit faktura nummer.

Når din sag er registreret bedes du sende varen til:

West Jysk Computer Service

Ortenvej 120

6800 Varde

Danmark

Bemærk, at varer der returneres på efterkrav eller sendes uden porto, nægtes modtaget af West Jysk Computer Service. Pakker der sendes uden omdeling, hentes ikke.

Du kan også indlevere varen personligt på ovenstående adresse.

For privatkunder refunderes (rimelige) fragtomkostninger, ved berettiget brug af reklamationsretten. Er du offentlig- eller erhvervskunde, afholdes omkostninger i forbindelse med defekte varer af køber selv.

WJCS Gaming opfordrer kunden til at tage backup at samtlige data, og WJCS Gaming eller West Jysk Computer Service kan ikke gøres ansvarlig for tabte data, og andre indirekte følgeskader, som varer solgt hos WJCS Gaming måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive om pakket og der vil blive opkrævet et beløb svarende til WJCS Gamings udgifter til den nødvendige og forsvarlige emballering.

Alle produkter der returneres skal være forsvarligt indpakket, og produktet skal indsendes komplet. Herunder alle medfølgende kabler, læsbare medier og lignende der knytter sig til produktet reklamationsretten drejer sig om, skal returneres sammen med det fejlbehæftede produkt. Skade som følge af manglende emballering kan medføre, at dine rettigheder bortfalder. Alle produkter der modtages fra WJCS Gaming i antistatisk materiale, skal ved returnering være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale, da manglen på dette kan medføre skade på varen.

Tilbagesendte varer der ikke indeholder fejl

Hvis kunden returnerer defekte eller forkerte varer til WJCS Gaming, hvor fejl eller defekt defineret og angivet af kunden ikke konstateres, vil varen blive tilbagesent til kunden inkl. Et testgebyr. WJCS Gaming forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav. Testgebyret er 350 kr. inkl. Moms.

Medsendes der tilbehør skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør som ikke er oplyst kan WJCS Gaming eller West Jysk Computer Service, ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse.

Klageadgang

Ønsker du at klage over dit køb, kan du rette henvendelse til Lars Engelsted Damkjer eller Ronja Eis Damkjer på info@wjcs.dk. Hvis det mod forventning ikke skulle lykkedes os at finde en løsning, kan du indgive klage til det relevante nævn på området

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Salgsbetingelser for erhvervsdrivende

For erhvervsdrivende er der visse andre gældende betingelser. Betingelser der ikke nævnes herunder, gælder for erhvervsdrivende som for private.

 • Der er ikke returret.
 • Reklamationsret
 • Garanti

Handelsbetingelserne er opdateret den 25/02-2022